Vi kan skaffe alt innen norsk folkemusikk og svært mye ellers fra verden

Selv om en tittel ikke finnes i Nettbutikken, så kan vi antakelig skaffe den likevel. Send da bare en epost og spør etter den.

Etnisk Musikklubb ASPhone no.: +47 32 73 56 60