Verving av nye medlemmer i Jul- og Nyttår

Verver du nye medlem i Jule og Nyttårshelgen - så får du en CD gratis for hver du verver. Den du verver kan velge to CD'er gratis. Fritt valgt fra alle profiler. Du kan godt velge fritt fra Nettbutikken.

Verver du nye medlem i Jule og Nyttårshelgen - så får du en CD gratis for hver du verver. Den du verver kan velge to CD'er gratis. Fritt valgt fra alle profiler. Du kan godt velge fritt fra Nettbutikken. Ikke bry deg om at det kommer opp pris i handlekurven. Hvis du skriver Verving i feltet "Melding til selger", samt fullt navn og adresse + profilvalg på den du har vervet, så fikser jeg det nå jeg ekspederer og skriver inn 100% rabatt. Den du verver velger tilsvarende fritt fra Nettbutikken og skriver i feltet "Melding til selger" Jeg melder meg inn i Etnisk Musikklubb, navn og adresse, profilvalg samt hvilke to gratis CD'er som velges som velkomsttilbud, og: Jeg er kjent med klubbreglene. Disse finnes øverst til høgre under ikonet "I" for info. med sirkel rundt samt på grønn linje nederst under "Informasjon om virksomheten".

Etnisk Musikklubb ASPhone no.: +47 32 73 56 60